Дома > Вести > Компанија Вести

Годишен резиме состанок на Desheng 2020 година

2021-01-31
Годишен резиме состанок на Десенг 2020 година

Во јануари 2021 година, Дешенг одржа внатрешен збирен состанок за својата работа во 2020 година.
2020 година е посебна година, но ние сепак успешно ја постигнуваме целта на годишната продажба и надминуваме 16%, што е резултат на заедничките напори на секоја членка на Дешенг. Во исто време, ние исто така го формулиравме планот за работа за 2021 година и направивме планови за развој наДесенгво следните пет години.Dесенгсе стреми да стане експерт и извонреден давател на услуги во областа на автоматизацијата.